[Giới Thiệu] Võ Tướng

 Đấu Trường Tam Quốc bao gồm hơn 120 võ tướng, phân chia võ tướng theo các quốc gia, các nghề, tư chất và sao võ tướng

1. Quốc Gia
Bao gồm 5 Quốc Gia:
 

Buff khi kích hoạt các  quốc gia như sau:
- Các quốc gia Thục Ngụy Ngô Quần khắc chế lẫn nhau. Khi ra trận sẽ khắc chế theo thứ tự: Thục > Ngụy > Quần > Ngô > Thục
Khi bị khắc chế sát thương gây ra sẽ tăng thêm 15% (không bao gồm quốc gia Đế, Ma)
Khi có 2 tướng cùng quốc gia lên trận sẽ tăng thêm 10%HP + 5% Công
Khi có 4 tướng cùng quốc gia lên trận sẽ tăng thêm 20%HP + 10% Công
Khi có 6 tướng cùng quốc gia lên trận sẽ tăng thêm 35%HP + 15% Công
 

- Các quốc gia Đế Ma khắc chế lẫn nhau. Khi ra trận sẽ khắc chế theo thứ tự: Đế > Ma > Đế 
Khi bị khắc chế sát thương gây ra sẽ tăng thêm 15% ( không bao gồm tướng ngụy, thục,ngô, quần)
Khi có 2 tướng cùng quốc gia lên trận sẽ tăng thêm 10%HP + 5% Công + 5% sát thương thêm 
Khi có 4 tướng cùng quốc gia lên trận sẽ tăng thêm 20%HP + 10% Công + 12% sát thương thêm


2. Nghề
Bao gồm 5 nghề:


Buff khi kích hoạt các nghề như sau:
- Đấu sĩ (chiến sĩ)


- Sát thủ (thích khách)


- Xạ thủ


- Pháp Sư


- Phụ Trợ (hỗ trợ)


3. Tư Chất
Mỗi tướng sẽ có 1 tư chất khác nhau, giá trị tướng dựa vào tư chất để đánh giá. Tư chất hiện tại từ 3->9. Tư chất thể hiện độ hiếm và mạnh của võ tướng. Tư chất càng cao khi nâng cấp lực chiến võ tướng sẽ được tăng lực chiến càng nhiều
Các xem tư chất
- Tư chất thể hiện ở bên ngoài đồ giám tướng


- Tư chất thể hiện bên trong thông tin tướng


4. Sao tướng
Sao tướng thể hiện hiện cấp độ tiến giai của võ tướng, các cấp sao hiện tại theo thứ tự vàng < đỏ < trắng
- Sao vàng : 3 -> 5 sao
- Sao đỏ : 1-> 4 sao
- Sao trắng : 0 -> 3 sao
Để nâng sao các bạn vào tính năng Phong Thần để nâng

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.