[Giới Thiệu] Phủ Đệ

 Có thể gọi là hoạt động nông trại của game, giúp sản xuất miễn phí các tài nguyên nâng cấp tướng và có thể nâng cấp lực chiến cho tướng

Bước 1: Chọn Phủ ở ngoài giao diện chính


Bước 2: Trong giao diện phụ đệ bấm vào 1 trong các nhà để tiến hành nâng cấp


Bước 3: Bấm Thăng Cấp 


Cấp các nhà càng cao thì lượng tài nguyên và lực chiến cho tất cả tướng càng nhiều

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.