[Giới Thiệu] Hoạt động Treo Thưởng

 Là hoạt động làm mới vào lúc 00:00 mỗi ngày. Hàng ngày sẽ nhận được số lượng nhiệm vụ nhất định tùy cấp VIP. Có thể sử dụng phiếu nhiệm vụ để mở thêm nhiệm vụ. Dùng 10knb để làm mới phẩm chất mỗi nhiệm vụ. Có 2 loại nhiệm vụ treo thưởng và nhiệm vụ cá nhân

Từ màn hình chính Chiến Địa chọn Treo Thưởng


1. Nhiệm vụ cá nhân
Thực hiện nhiệm vụ cá nhân thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Bấm Phái 


Bước 2: chọn các võ tướng đúng điều kiện. Bấm Xác định 


Bước 3: Chờ nhiệm vụ hết thời gian là hoàn thành


Bước 4: Bấm Nhận Thưởng


Làm nhiệm vụ cá nhân để lên cấp. Cấp càng cao sẽ nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên phẩm chất càng cao


2. Treo thưởng đồng đội

Tương tự như treo thưởng cá nhân nhưng treo thưởng đồng đội có thể nhờ thêm 2 người bạn trong danh sách bạn bè để hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên nhận được Boss Đồng Đội. Những người trong danh sách bạn bè của bạn sẽ có thể hỗ trợ tấn công boss giúp bạn để nhận thêm thưởng KNB. 
Bước 1: Chọn Phái 


Bước 2: Tích chọn 2 người bạn bất kỳ để nhờ hỗ trợ. Chọn Chiến Đấu


Bước 5: Đợi hết thời gian và bấm nhận thưởngTrên đây là hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.