[Giới Thiệu] Hoạt động Tháp Vương Giả

 Tháp Vương Giả chia làm 2 loại chính. Tháp tự do và tháp nghề. Để vào tháp vương giả, chọn Tháp Vương Giả ở ngoài bản đồ Chiến Địa1. Tháp Tự Do
Là loại tháp mà người chơi thoải mái sử dụng tất cả tướng đang có xếp vào đội hình 10 tướng khiêu chiến tướng tầng cuối cùng để nhận thưởng. 
Bước 1: Chọn Tháp Vương Giả


Bước 2: Chọn Đánh để tiến hành khiêu chiến

Chiến đấu thành công sẽ được lên tầng tiếp theo, chiến đấu thất bại sẽ phải đánh lại.

2. Tháp Nghề
 Là loại tháp yêu cầu phải chọn ít nhất 7 tướng đúng nghề vào khiêu chiến. Bao gồm các nghề Đấu Sĩ, Pháp Sư, Sát Thủ, Xạ Thủ. Hoạt động sẽ mở khi cấp độ chính đạt cấp 90
Bước 1:Chọn 1 trong 4 nghề
 

Bước 2: Chọn Đánh để khiêu chiến

Chiến đấu thành công sẽ được lên tầng tiếp theo, chiến đấu thất bại sẽ phải đánh lại.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.