[Giới Thiệu] Hoạt động Nhất Kỵ Đăng Thiên

 Đây là hoạt động mở mỗi thứ 2, thứ 6 hàng tuần. Mỗi lần mở trong 48 tiếng. Hoạt động dựa trên điển tích Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo. Người chơi sẽ đóng vai Quan Vũ dẫn theo 5 võ tướng được chọn chiến đấu tới ải cuối cùng để nhận thưởng. Số lượng thành tấn công là vô hạn. Hoạt động kết thúc khi cả 5 tướng mang theo đều bị tiêu diệt

Bước 1: Chọn Nhất Kỵ Đương Thiên từ mục Chiến Địa


Bước 2: Chọn 5 vị tướng bất kỳ để đưa vào trận. Sau đó bấm Xác định


Bước 3: Bấm Đánh để vào thành tấn công


Bước 4: Sau đó chọn 1 trong 5 tướng đã chọn vào đánh 1v1/ 1v2 với tướng thường, 1v3 với boss cuối thành


Hoạt động kết thúc khi cả 5 tướng được chọn bị tiêu diệt.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ