[Giới Thiệu] Hoạt động Đại Chiến

 Là hoạt động phụ bản của game bao gồm 1 phụ bản hàng ngày và 3 phụ bản hàng tháng. Để vào giao diện Đại Chiến các bạn bấm vào Đại Chiến ở bản đồ Chiến Địa1. Phụ Bản hàng ngày
Mỗi 00:00 hàng ngày sẽ làm mới phụ bản. Phụ bản bao gồm 3 loại nguyên liệu: phụ bản xu, phụ bản exp, phụ bản mảnh tướng
Bước 1: Chọn PB hàng ngày 


Bước 2: Chọn1 trong 3 phụ bản và bấm khiêu chiến


Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được thưởng

2. Phụ bản Trận Xích Bích
Là phụ bản bao gồm 4 con boss canh giữ. Khiêu chiến hết cả 4 boss sẽ kết thúc phụ bản và đợi 30 ngày sau sẽ làm mới. Phần thưởng của phụ bản là xu,exp tướng, điểm uy vọng và nguyên liệu nâng thần binh
Bước 1: Chọn Trận Xích Bích 


Bước 2: Chọn Đánh 


Bước 3: Chọn Chiến Đấu 


Sau khi tiêu diệt boss sẽ nhận thưởng

3. Phụ Bản Trận Di Lăng
Là phụ bản bao gồm 4 con boss canh giữ. Khiêu chiến hết cả 4 boss sẽ kết thúc phụ bản và đợi 30 ngày sau sẽ làm mới. Phần thưởng của phụ bản là đan thú, điểm uy vọng và nguyên liệu nâng thần thú
Các thực hiện tương tự phụ bản Trận Xích Bích

4. Phụ Bản Trận Hợp Phì
Là phụ bản bao gồm 4 con boss canh giữ. Khiêu chiến hết cả 4 boss sẽ kết thúc phụ bản và đợi 30 ngày sau sẽ làm mới. Phần thưởng của phụ bản là nguyên liệu nâng thần thú và mảnh bảo vật
Các thực hiện tương tự phụ bản Trận Xích Bích

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.