[Giới Thiệu] Hoạt động Chiến Trường Viễn Chinh

 Hoạt động Chiến Trường Viễn Chinh là hoạt động được làm mới sau mỗi 48 tiếng. Hoạt động bao gồm 3 tầng, vượt hết cả 3 tầng sẽ kết thúc hoạt động. Điểm đặc biệt của hoạt động là lấy lực chiến của các người chơi khác trong server làm tướng trấn ải. Mỗi người chơi khi qua được 1 ải sẽ nhận thưởng 1 buff bất kỳ. Thu thập buff để nhận thêm sức mạnh vượt qua tất cả các người chơi khác trấn thủ ở trong mỗi ải.

Để tham gia hoạt động là theo các bước sau:
Bước 1: Ở Bản đồ chiến địa chọn Viễn Chinh


Bước 2: Chọn tiếp 1 trong 2 ải có thể vượt tiếp 


Cứ như vậy người chơi có thể khiêu chiến tới khi cả đội hình bị tiêu diệt hoặc vượt qua cả 3 tầng hoạt động

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.